Atriumlu Ev


Atriumlu Ev, Sebasteion’un hemen kuzeyinde yer alan büyük ölçekli, özel bir konuttur. Erken Roma döneminden Geç Antik Çağ’a kadar devam eden uzun bir tarihçesi vardır. Mevcut Geç Roma dönemi haliyle her biri birden fazla odaya sahip iki adet daireden oluşur. Güneye bakan ilk daire büyük bir apsidal avlu etrafına yerleştirilmişken kuzeye bakan ikinci daire, daha küçük, sütunlu, kare bir avlu (Atrium) etrafına yerleştirilmiştir. Apsidal avlunun özellikle mimarisi ile heykelkeltıraşlık eserleri çok zengindir. Bunların arasında figürlü bir alınlık (bkz. sol alt link) ile pagan filozofların betimlendiği on iki adet Geç Roma dönemi tondo büstü öne çıkmaktadır. Günümüze kadar ulaşan yazılı belgelerin tamamlayıcısı niteliğindeki bu buluntular Hristiyanlık dönemine girilmesinden sonra bile Aphrodisias’ta hayatta kalmayı başaran pagan geleneklere ait dramatik görsel kanıtlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Atriumlu Ev Planı,

 

Buluntular:
Aphrodite ve Tritonlar Alınlığı
Pagan Filozoflar Tondo Büstleri

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı New York Üniversitesi Oxford Üniversitesi

İşbirliğiyle


 

Telif Hakkı © 2019 Aphrodisias Kazı Projesi

Tüm içerikler Aphrodisias Kazı Projesine aittir ve yazılı kaynakça gösterilmeden kullanılamaz. Görsellerle ilgili soru ve istekleriniz için: aphrodisias@classics.ox.ac.uk

University of Oxford
Ioannou Centre for Classical & Byzantine Studies
66, St. Giles', Oxford. OX1 3LU

 

Sevgi Gönül Salonu, 2008