Mavi At


Koyu mavi-gri mermerden yapılmış dörtnala koşan bu at 1970 yılında Sivil Bazilika’nın içinde, kaidesinin kalıntıları yanında bulunmuştur. Bu heykel antik dönemde restorasyon görmüş olan cesur bir kompozisyondur. Atın üzerinde, küçük demir iğnelerle atın sırtına tutturulmuş, kedigil derisi şeklinde altın kaplama bronz bir eğerin izleri görülür. At, kahraman gibi betimlenmiş çıplak bir genç tarafından sürülmektedir. Beyaz mermerden yapılmış bu genç erkek figürünün sadece tek bir baldırı günümüze ulaşmıştır. Kalçasındaki kenet yerinden anlaşıldığı üzere bu kahraman genç, attan düşerken betimlenmiştir.

Heykel, L şeklinde bir kaide üzerine, Bazilika’nın nefinden içeriye doğru bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Kaidenin alt tarafı Bazilika içinde in-situ halde (özgün yerinde) durmaktadır. Kaidenin üst kısmı ise restore edilmiştir ve Aphrodisias Müzesinde at heykelinin altında sergilenmektedir. Kaidenin bu üst kısmı üzerinde, atın yanında duran figürün yerleştirildiği yerde dübel delikleri görülmektedir. Bu eser, at, kahraman sürücüsü ve ayakta duran figürden oluşan üç figürlü bir gruptur. Bu heykel grubunun konusu muhtemelen Troilos ve Akhilleus’tur. Genç Troia prensi Troilos, Truva surları dışındaki bir çeşmeye at üstünde gittiği bir anda Akhilleus tarafından pusuya düşürülüp öldürülmüştür. Eser, ünlü bir kompozisyon olan, Akhilleus’un genç Troilos’u dörtnala koşan atı üzerinden saçından tutarak çektiği anın tasviri olmalıdır.

Şehrin kuzey surlarına yerleştirilmiş, heykel kaidesine ait yazılı bir blok tam da bu konuyu betimleyen anıtsal bir heykelden söz etmektedir: Halk, Troilos, at ve Akhilleus’u yerine dikti. Bu blok, Bazilika içindeki kaideye uymamaktadır fakat birbirlerine yakın boyutları, iki parçanın bir şekilde bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. Mevcut kaide, M.S. 4. yüzyılın ortalarında Bazilika’nın restore edildiği döneme, heykelin ikinci defa sergilendiği zamanki haline aittir. At bu dönemde kapsamlı bir restorasyondan geçmiştir: ön bacakları ve yelesinin bir bölümü başka bir mermer bloğu kullanılarak yeniden yontulmuştur. Bu durumda sur duvarında ele geçen yazıtlı blok ilk orijinal sergisinden olmalıdır. Kamusal heykeller uzun ömürlüydü ve sergilenmek üzere başka yerlere götürülebiliyordu. Bu heykel, antik heykeller arasında büyük boyutlu, mermerden yapılmış, dörtnala koşan bir atı temsil eden tek eserdir.

Buluntu Yeri: Sivil Bazilika

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı New York Üniversitesi Oxford Üniversitesi

İşbirliğiyle


 

Telif Hakkı © 2019 Aphrodisias Kazı Projesi

Tüm içerikler Aphrodisias Kazı Projesine aittir ve yazılı kaynakça gösterilmeden kullanılamaz. Görsellerle ilgili soru ve istekleriniz için: aphrodisias@classics.ox.ac.uk

University of Oxford
Ioannou Centre for Classical & Byzantine Studies
66, St. Giles', Oxford. OX1 3LU

 

Sevgi Gönül Salonu, 2008