Gaudin Gymnasiumu


Tiyatro Hamamının tam güneyinde konumlanmış ve iyi korunmuş bu salon 1904’te Paul Gaudin tarafından kazılmış ve (iyi bir sebebi olmadan) gymnasium olarak tanımlanmıştır. Büyük olasılıkla Orta İmparatorluk Çağına ait büyük boyutlu bir konutun parçasıdır. Kazılan bölümler arasında ikinci yüzyılın lüks beyaz mermer kompozit başlıklarına sahip, kaideli gri monolitik sütunlarla desteklenmiş, kuzeye bakan apsisli bir salon veya avlu ve bunun doğusunda iki ucunda küçük apsisler bulunan daha dar bir yan koridor vardır. Ana salonun apsisinin iki yanındaki sütunların kaidelerine daha sonraları Hristiyan haçları kazınmıştır.

 

Gaudin Gymnasiumu planı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı New York Üniversitesi Oxford Üniversitesi

İşbirliğiyle


 

Telif Hakkı © 2019 Aphrodisias Kazı Projesi

Tüm içerikler Aphrodisias Kazı Projesine aittir ve yazılı kaynakça gösterilmeden kullanılamaz. Görsellerle ilgili soru ve istekleriniz için: aphrodisias@classics.ox.ac.uk

University of Oxford
Ioannou Centre for Classical & Byzantine Studies
66, St. Giles', Oxford. OX1 3LU

 

Sevgi Gönül Salonu, 2008