Kuzey Agora


Agora’yı, yani şehrin kamusal ve ticari merkezini çerçeveleyen stoaların inşası aynı dönemde başlamıştır. Bu yapının yeni ızgara plan üzerine yapılan ilk kamusal inşaat olduğu yönünde elimizde kesin kanıtlar bulunmaktadır.

Agora şehrin başlıca kamusal meydanıdır ve mermer mimari kullanılarak yapılan Geç Hellenistik şehir planının ilk unsurlarından birini teşkil etmektedir. Her yanı İon düzeninde portikolarla çevrili (yaklaşık 202x72 m boyutlarında) kapalı bir alandır. Kuzeydeki ikili portiko üzerinde görülen arşitrav yazıtı parçasından yapının M.Ö. 30’lu ve 20’li yıllarda şehrin önemli bir şahsiyeti olan C. Julius Zoilos tarafından hizmete sunulduğu anlaşılmıştır. Agora’nın güney stoası daha geç bir tarihte, İmparator Tiberius (M.S. 14-37) döneminde ve ona ithafen yapılmıştır (bkz. ilk görsel). Bu stoa, Güney Agora’nın kuzey tarafında bulunan İon düzenindeki stoa ile birlikte tek bir yapı olarak ve onunla sırtsırta inşa edilmiştir. 1994 yılında Agora’da yapılan arkeolojik araştırmalarda batı stoanın konumu ve hattı keşfedilmiş ve Agora’nın, merkezi eksenine Meclis Binası denk gelecek şekilde yerleştirildiği anlaşılmıştır.

Kuzey Agora planı

Buluntular: Oecumenius

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı New York Üniversitesi Oxford Üniversitesi

İşbirliğiyle


 

Telif Hakkı © 2019 Aphrodisias Kazı Projesi

Tüm içerikler Aphrodisias Kazı Projesine aittir ve yazılı kaynakça gösterilmeden kullanılamaz. Görsellerle ilgili soru ve istekleriniz için: aphrodisias@classics.ox.ac.uk

University of Oxford
Ioannou Centre for Classical & Byzantine Studies
66, St. Giles', Oxford. OX1 3LU

 

Sevgi Gönül Salonu, 2008